Pushing Boundaries in a nutshell

In recent years Dutch Customs has started a wide range of innovative projects under the banner of its future vision 'Pushing Boundaries’. You can read all about the progress made so far in a recently published whitepaper.

De afgelopen jaren is de Nederlandse douane gestart met een breed scala aan innovatieve projecten onder de vlag van haar toekomstvisie 'Pushing Boundaries'. U kunt alles over de vooruitgang die tot dusver in een onlangs gepubliceerde whitepaper (gemaakt lezen alleen in het Nederlands ).

De Nederlandse douane staat voor een uitdagende taak: honderd procent van de steeds toenemende goederenstroom monitoren. Dat is de reden waarom de service consequent werkt aan een doel dat het zichzelf heeft gesteld onder het motto Pushing Boundaries. Dit alles draait om een ​​innovatieve, slimme aanpak die uiteindelijk zal leiden tot het vinden van het juiste evenwicht tussen handhaving en het vergemakkelijken van handel. De afgelopen jaren zijn tal van activiteiten ontwikkeld om deze filosofie in praktijk te brengen. Dit is een soms moeizame ontwikkeling waarin de douane ook expliciet het bedrijfsleven wil betrekken. Daarom is het vorige nummer van Customs NL inSightwerd grotendeels gedomineerd door het thema Pushing Boundaries. De dienst heeft nu alle eerder gepubliceerde teksten over het onderwerp bijgewerkt en samengevoegd in een duidelijk gestructureerd witboek. Deze is beschikbaar op de website KennisDC Logistiek.

KennisDC Logistiek - ondersteund door het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen - biedt kmo's toegang tot logistieke kennis. Het doel is om MKB-ondernemers te inspireren om te innoveren en continu te verbeteren om de leidende positie van Nederland in de wereldwijde logistiek te versterken.

Share this post